Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik

Değerli kullanıcılarımız,

Bidepo Sanal Market (Bidepo.com) olarak siz kullanıcılarımızın gizliliği ve veri güvenliği bizler için önemlidir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) çerçevesinde veri sorumlusu olarak siz kullanıcılarımızı aydınlatmak adına hazırladığımız “Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Bildirimi” (Aydınlatma Bildirimi) vasıtasıyla sizi kişisel verilerinizin işlenme süreçleri ve haklarınız konusunda bilgilendirmekten memnuniyet duyarız.

Bidepo.com  tarafından hangi kişisel verileriniz işlenmektedir?

Bidepo.com üyeliğinize bağlı olarak işlediğimiz kişisel veriler aşağıdakileri içerebilmektedir:

Kimlik Bilgileri: Adınız soyadınız, vergi kimlik numaranız, adresiniz.

İletişim Bilgileri: Telefon numaranız, e-posta adresiniz.

Ödeme Bilgileri: Kredi kartı bilgileri, fatura adres bilgisi, hesap bilgileriniz ise sahibi olduğunuz kredi kartının bankasıyla paylaşılır ( Paytr sanal pos alt yapısı kullanılarak bu işlem gerçekleştirilir - Ve ayrıca Paytr KVKK politikasına buradan ulaşabilirsiniz. Paytr Gizlilik İlkesi buradan ulaşabilirsiniz.) ve tarafımızca sadece kredi kartı bilgileriniz veri tabanımızda kaydedilmemektedir.

Diğer Bilgiler: Müşteri hizmetlerimiz ile çağrı merkezi veya diğer başvuru yolları (e-posta vb.) aracılığıyla yaptığınız görüşme kayıtları, gerçekleştirdiğiniz siparişler kapsamında alışveriş bilgileriniz, IP adresiniz.

Kişisel verileriniz hangi yöntem ve hukuki sebeplerle işlenmektedir?

Kişisel verileriniz:

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak;

Doğru ve güncel tutularak;

Belirli, açık ve meşru amaçlar için;

İşlendikleri amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmekte ve

İlgili mevzuatta öngörülen süre veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir.

Bu kapsamda öncelikle belirtmek gerekir ki: Bidepo.com’da sunulan ürünlere ilişkin bilgi almak için Bidepo.com’a  üye olmanız gerekmemektedir. Bidepo.com’a gerçekleştirdiğiniz ziyaretlerinizde kişisel verileriniz Bidepo.com tarafından sizlere önceden bilgilendirme yapılmaksızın işlenmemektedir.

Bidepo.com aranızdaki ticari ve/veya sözleşmesel ilişkiniz kapsamında ve işbu Aydınlatma Bildirimi’nde belirtilen amaçlar çerçevesinde sunulan ürün ve hizmetlerin hukuka uygun bir şekilde yürütülmesi, Bidepo.com hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi, sunulan hizmetlerin ve ürünlerin geliştirilmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması sebepleriyle kişisel verileriniz Bidepo.com tarafından otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle işlenebilmektedir.

Kişisel verileriniz yazılı (Bidepo.com’a ileteceğiniz yazılı başvurularınız vasıtasıyla) veya elektronik ortamda (Bidepo.com’a üye olmanız halinde üyelik formu vasıtası ile ve/veya ürün ve hizmetler karşılığı yapılacak satış sözleşmesi kapsamında) işlenebilmektedir.

Nitekim, elektronik ortamda anlık olarak sağlanacak onayınız kapsamında çerez uygulamaları vasıtasıyla da kişisel verilerinizin işlenmesi mümkündür. Çerez uygulamalarına ilişkin detaylı bilgiye https://bidepo.com/cerez-politikasi adresinden ulaşabilirsiniz.

Kişisel verileriniz hangi amaçlarla işlenmektedir?

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak işlenmektedir:

Bidepo.com vasıtasıyla gerçekleşen ticari /sözleşmesel ilişki gereği olan işlem ve faaliyetleri yürütmek

Bidepo.com vasıtasıyla gerçekleşen ticari /sözleşmesel ilişki kapsamında doğan hukuki yükümlülükleri yerine getirmek

Bidepo.com kapsamındaki hizmet ve ürünlerimize ilişkin yükümlülüklerimizi yerine getirmek

Bidepo.com kapsamındaki hizmet ve ürünlerimiz hakkında bilgilendirme yapmak

Yasal mevzuata ilişkin bilgilendirme yapmak

Bidepo.com vasıtasıyla gerçekleşen ticari /sözleşmesel ilişkinin yürütülebilmesi amacıyla iletişim kurmak

Kidega vasıtasıyla gerçekleşen ticari /sözleşmesel ilişki kapsamında muhasebe işlemlerini yürütmek

Bidepo.com tarafından sunulan hizmetler kapsamında her türlü hukuki yükümlülüğü yerine getirmek

Elektronik veya fiziki ortamda ticari /sözleşmesel ilişkiye dayanan ve bunun neticesi olan tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek

Müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlamak ve ürün ve hizmetleri sürekli geliştirerek daha iyi hizmet sunmak

Ürün ve hizmetlerin kalite ve standartlara uygunluğunu denetleyebilmek

Hizmet ve ürünler hakkında müşterilerden gelen değerlendirme / geri bildirim / şikayet süreçlerini yönetmek

Şirket’e ait tüm işyeri ve tesislerinin güvenlik ve denetimini yürütmek

Bidepo.com bünyesinde mali ve hukuki denetim gerçekleştirmek

Resmi kuruluşlara yasal bildirimleri gerçekleştirmek

Kişisel verileriniz yurtiçi veya yurtdışında aktarıma konu olacak mı?

Kişisel verileriniz sizlerin açık rızası olmadan yurt dışında herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmamaktadır.

Kidega kapsamında sağladığımız hizmet ve ürünlerin sunulabilmesi için ve /veya yasal yükümlülüklerimiz kapsamında mali işlemlerin yürütülmesi için kişisel verileriniz yurtiçinde aktarılabilmektedir.

Kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen kapsam dışında tarafınıza sunacağımız hizmetler çerçevesinde herhangi bir üçüncü kişiye aktarımı gerektirmesi halinde buna ilişkin aydınlatma yükümlülüğünü ilgili aktarıma özgü olarak ayrıca yerine getirmekteyiz.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi nedir?

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; sözlü, yazılı, mobil uygulama veya elektronik olarak toplanabilir.

Kişisel verileriniz ne kadar süre işlenecek?

Bidepo.com ile aranızdaki ticari/sözleşmesel ilişki ve/veya ilişkiye uygulanabilecek kanuni zamanaşımları ve/veya ilgili yasal mevzuat kapsamında öngörülen veri işleme/muhafaza süreleri ve/veya kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren amaçlar sona erene dek yasal ilke ve kurallara uygun olarak kişisel verileriniz işlenebilecektir. Bu süreler sonunda ve/veya sizin talebiniz üzerine yasal koşullara uygun olarak kişisel verilerinizi sileceğiz veya yok edeceğiz veya anonimleştireceğiz.

KVKK Kapsamında haklarınız neler?

KVKK ve yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

v. ve vi. maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmaya yönelik talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak iletebilirsiniz.

Haklarım doğrultusunda Bidepo.com’a nasıl başvurabilirim?

Yukarıda belirtilen KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmaya yönelik talebinizi aşağıdaki yöntemlerden herhangi biri ile Bidepo.com’a iletebilirsiniz:

Yazılı ve ıslak imzalı olarak elden veya posta ile Feritpaşa mh. Müftü Lokman Hekim Sok. No:32B Selçuklu / KONYA adresine ileterek; veya

KVKK’da belirtilen diğer yöntemler vasıtasıyla iletebilirsiniz.

ÇEŞİTLİ KONULAR

Bidepo.com uygulamamız/web sayfamız kapsamında kullandığınız kullanıcı adınızı ve şifrenizi kendi güvenliğiniz için lütfen kimse ile paylaşmayınız.

Bizlere gönderdiğiniz elektronik postalarınızı şifrelemediğiniz takdirde iletişimin güvenli olmayabileceğine ve gönderdiğiniz elektronik postaların güvenliğinden sizlerin sorumlu olduğuna dikkatinizi çekmek isteriz.

Bidepo.com uygulaması/web sayfası, Bidepo sanal market’e ait olan veya olmayan başka internet sitelerine yönlendiren linkler içerebilir. Bu linkler vasıtasıyla söz konusu internet sitelerini ve/veya uygulamaları ziyaret etmeniz halinde diğer sitelerin ve/veya uygulamaların gizlilik ve güvenlik şartlarına tabi olacağınızı hatırlatırız.

YÜRÜRLÜK

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Bildirimi www.bidepo.com adresinde yayınlanması itibariyle yürürlüğe girer. Bidepo.com, Kullanıcıların kişisel verilerini işbu Aydınlatma Bildirimi’ni kendilerine sunduktan ve buna ilişkin gerekli onaylarını aldıktan sonra işlemektedir.

GÜNCELLEME

Bidepo.com uygulamasında yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Bildirimi siz kullanıcılarımızın yasal hakları saklı olmak üzere Bidepo.com tarafından gerekmesi halinde her zaman güncellenebilir.

İşbu Aydınlatma Bildirimi her zaman güncel olarak Bidepo.com web sitesinden veya uygulamasından veya Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik linkinden ulaşılabilir olacaktır.


Murat ÖZER - Bidepo Sanal Market / Mersis 1742049852200001